Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

High Conflict: Why We Get Trapped and How We Get Out - Amanda Ripley
High Conflict: Why We Get Trapped and How We Get Out - Amanda Ripley