Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

God Speaks Your Love Language - Gary Chapman
God Speaks Your Love Language - Gary Chapman