Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Tiger and the Wise Man - Andrew Fusek Peters
The Tiger and the Wise Man - Andrew Fusek Peters