Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

History's Greatest Speeches - Vol. II - Abraham Lincoln, Patrick Henry, Susan B. Anthony, the Prophet Muhammad, WEB DuBois, Alexander the Great and King Charles I
History's Greatest Speeches - Vol. II - Abraham Lincoln, Patrick Henry, Susan B. Anthony, the Prophet Muhammad, WEB DuBois, Alexander the Great and King Charles I