Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Last Shot: A Short Tale of the Absurdity of Life and Death - Justine Avery
Last Shot: A Short Tale of the Absurdity of Life and Death - Justine Avery