Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Strangled Queen - Maurice Druon
The Strangled Queen - Maurice Druon