Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

You Know You're A Child of the 2000s When… - Charlie Ellis
You Know You're A Child of the 2000s When… - Charlie Ellis