Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

A Laodicean - Thomas Hardy
A Laodicean - Thomas Hardy