Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Honor at Daybreak - Elmer Kelton
Honor at Daybreak - Elmer Kelton