Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Loving People: How to Love and Be Loved - John Townsend
Loving People: How to Love and Be Loved - John Townsend