Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

From Success to Significance - Lloyd Reeb
From Success to Significance - Lloyd Reeb