Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Better Vocabulary in 30 Minutes a Day - Edie Schwager
Better Vocabulary in 30 Minutes a Day - Edie Schwager