Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Between a Highlander and a Hard Place - Mary Wine
Between a Highlander and a Hard Place - Mary Wine