Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Awaken the Giant Within - Tony Robbins
Awaken the Giant Within - Tony Robbins