Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Seat of the Soul - Gary Zukav
The Seat of the Soul - Gary Zukav