Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values, and Spritual Growth - M. Scott Peck
The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values, and Spritual Growth - M. Scott Peck