Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

A Season in Hell - Jack Higgins
A Season in Hell - Jack Higgins