Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Counting Stars in an Empty Sky: Trusting God's Promises for Your Impossibilities - Michael Youssef
Counting Stars in an Empty Sky: Trusting God's Promises for Your Impossibilities - Michael Youssef