Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

God Loves Broken People - Sheila Walsh, Pam Farrel
God Loves Broken People - Sheila Walsh, Pam Farrel