Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

State and Revolution - Vladimir Ilich Lenin
State and Revolution - Vladimir Ilich Lenin