Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Sales Management For Dummies - Butch Bellah
Sales Management For Dummies - Butch Bellah