26 คะแนน
4.42
ภาษา
ไทย
หมวดหมู่
นอนฟิกชั่น
ความยาว
9น.

ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ (สักที) ? | Why It MATTERs NOW

ผู้เขียน: ทีมข่าว The MATTER ผู้บรรยาย: ทีมข่าว The MATTER หนังสือเสียง

คนไทยเรียนภาษาอังกฤษกันมาก็ตั้งนาน แต่ทำไมถึงพูดไม่ได้สักที?
.
สถาบันการศึกษาระดับโลก Education First (EF) ได้จัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศได้เปิดเผยผลสำรวจในปี 2021 พบว่า คนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษต่ำสุดในอาเซียน และอยู่อันดับที่ 100 จาก 112 ประเทศ
.
รายการ Why It MATTERs NOW ชวนดูปัญหาด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย เพราะผลสำรวจครั้งนี้ไม่ได้วัดแค่ระดับศักยภาพของการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ดัชชีการวัดระดับทางภาษาครั้งนี้ยังสะท้อนถึงมิติอื่นๆ ของประเทศ เช่น เศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม การตื่นตัวด้านความเท่าเทียมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพ
#WhyItMattersNow #TheMATTERpodcast #TheMATTER #ภาษาอังกฤษ #การศึกษา

© 2021 The MATTER Podcast (หนังสือเสียง)