1 คะแนน
5
ซีรีส์
เรื่องที่ 203 จาก 407
ภาษา
ไทย
หมวดหมู่
นอนฟิกชั่น
ความยาว
36น.

1978 ปีแห่งฆาตกรต่อเนื่อง | Grey Area EP21

ผู้เขียน: ยชญ์ บรรพพงศ์, ธัญวัฒน์ อิพภูดม ผู้บรรยาย: ยชญ์ บรรพพงศ์, ธัญวัฒน์ อิพภูดม หนังสือเสียง

Pedro Lopez, Ted Bundy, Yorkshire Ripper, Golden State Killer, Ted Kaczynski, Son of Sam, Jeffrey Dahmer, Rodney Alcala, BTK Killer, รวมถึงเหตุการณ์ฆ่าตัวตายหมู่ใน Jonestown คือส่วนหนึ่งของคดี และรายนามฆาตกรต่อเนื่องที่มีก่อเหตุในช่วงเวลาปี 1978
ซึ่งถ้าจะให้พูดกว้างขึ้นหน่อย มีคือช่วงปี 1975 ถึงปี 1980 ต้นๆ ที่เกิดเหตุการณ์สลดจากฆาตกรต่อเนื่องอย่างกว้างขวางและจริงจัง คำถามคือ ทำไมช่วงยุคทศวรรษที่ 80s ถึงเป็นแหล่งรวมของฆาตกรต่อเนื่องมากมายขนาดนี้ อีพีนี้ ยชและธัญจะมาพาวิเคราะห์และพูดถึงสภาวะแวดล้อมของสังคมที่อาจสร้างเหตุสลดได้มากมายขนาดนี้ในช่วงเวลาไม่กี่ปี
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

© 2022 Salmon Podcast (หนังสือเสียง)

คนอื่นๆ ก็ชอบ...