2 คะแนน
4.5
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 6
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
22น.

Czech Indispensables

ผู้เขียน: Audio-Forum ผู้บรรยาย: Audio-Forum หนังสือเสียง

Your Personal Conversational Survival Kit!

Don't be afraid to speak Czech! Even if you can't always remember extensive vocabulary and complicated grammar, these indispensable phrases and expressions will help you carry on conversations in common situations. Learn these 50 essential phrases and expressions, and they will become your personal conversational survival kit!

Features:
• Greetings and Farewells
• Introductions and Courtesies
• General Knowledge
• Overcoming Miscommunication
• Asking Questions

© 2020 Select Publishing Group (หนังสือเสียง) ISBN: 9781467688109