34 คะแนน
3.97
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 4
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
3ชม. 45น.

Easy Japanese Course for Beginners: Learn the basics for everyday conversation

ผู้เขียน: Collins Dictionaries ผู้บรรยาย: Fumitsugu Enokida, Junko Ogawa หนังสือเสียง

The perfect Japanese course for travel in Japan. It is designed to help you ask for the things you’re most likely to need when visiting Japan and to give you the skills to cope with situations you might find yourself in.

The accompanying free booklet is also available to download at: collinsdictionary.com/resources.

It is different from other courses in that you also learn to understand the likely replies to your questions. You will hear key words and phrases used in dialogues between native speakers, so you learn not only how to say them but also how they are used in conversation.

Topics covered:

Unit 1: Greetings
Unit 2: Attracting attention
Unit 3: Nationalities
Unit 4: Occupations
Unit 5: Asking directions
Unit 6: Going places (1): where?
Unit 7: Going places (2): when?
Unit 8: Going places (3): how?
Unit 9: Food (1): wants
Unit 10: Food (2): likes and dislikes
Unit 11: Ordering drinks
Unit 12: Paying the bill

© 2009 HarperCollins (หนังสือเสียง) ISBN: 9780007337248