32 คะแนน
2.94
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
2ชม. 56น.

English Grammar - Theory and Exercises

ผู้เขียน: My Ebook Publishing House ผู้บรรยาย: Matt Montanez หนังสือเสียง

"English Grammar - Theory and Exercises" presents the most important elements of English Grammar in a clear and simple manner. The book addresses all those who want to learn English, regardless of age, offering, through clear explanations and algorithms, a better and faster understanding of English grammar. Each lesson is accompanied by examples and exercises. The book contains 900 exercises.

© 2016 Author's Republic (หนังสือเสียง) ISBN: 9781518938146

ดูเรื่องในหมวด