2 คะแนน
4
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 6
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
29น.

Italian Culture Capsules

ผู้เขียน: Audio-Forum ผู้บรรยาย: Audio-Forum หนังสือเสียง

Essential Insights into Italian Culture!

Culture Capsules gives you the understanding you need to be at ease with Italian manners, customs, and ways of life. Italy is a land of ancient ruins, cathedrals, and culture; it has given the world great masterpieces of music, art, and architecture, as well as many memorable foods. Just as a well-traveled friend might give you advice about the best restaurants Italy or the easiest way to travel from city to city, Culture Capsules illuminates the Italian way of life to help you make the most of your trip - whether for business or pleasure.

Features:
• Become familiar with the rules of Italian roads
• Learn the importance of titles when doing business
• Discover some of the specialties of Italian cuisine
• Become acquainted with the etiquette of the Italian handshake
• Experience the local life and learn how to shop Italian style

© 2020 Select Publishing Group (หนังสือเสียง) ISBN: 9781467688017