3 คะแนน
3.67
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 46
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
1ชม. 13น.

Latin Crash Course

ผู้เขียน: LANGUAGE/30 ผู้บรรยาย: LANGUAGE/30 หนังสือเสียง

The Original 30-Minute Crash Course!

Speak Latin in just one short week! LANGUAGE/30™ zeroes in on the most essential phrases for day-to-day communication. Whether you are a vacationer, a business traveler, a student, or just need a refresher course, you’ll learn what you need to know in just three 30-minute sessions a day.

Developed for U.S. Government personnel, this accelerated learning method will have you conversing after just a few easy 30-minute lessons! These widely acclaimed courses have yielded proven results for over 60 years.
• Includes greetings, personal needs, transportation, business, health and emergency terms, and more!
• Covers grammar, pronunciation, social customs, vocabulary, and foreign scripts
• Native voices with authentic pronunciation
• Digitally remastered, revised, and updated

© 2020 Select Publishing Group (หนังสือเสียง) ISBN: 9781467687959