139 คะแนน
4.18
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 2
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
1ชม. 32น.

Learn English: English Survival Phrases, Volume 1

ผู้เขียน: Innovative Language Learning ผู้บรรยาย: EnglishClass101.com หนังสือเสียง

Learn English: English Survival Phrases, Volume 1

Start speaking English in minutes, and grasp the language, culture, and customs in just minutes more with Survival Phrases English, a completely new way to learn basic English fast!

Are you about to travel to the United States? Do you need to know basic English and proper etiquette for business reasons? Do you have a English speaking partner, family or friends? Are you a fan of English films, culture, or history, and want to start learning the English language? Whatever your reasons are, we've designed English Survival Phrases, Volume 1 with you in mind, so that you will get immensely satisfying results fast.

These 25 short and effective audio lessons will allow you to:
- Speak English before the end of your first lesson
- Use your newly learned English in everyday situations
- Understand the culture, customs, and people of the United States
- Order the food you want in restaurants
- Master manners, etiquette, customs so you don't embarrass yourself
- Shopping
- And much more!

Learn to ask for help and avoid danger and tourist traps- learn travel tips and the "do's" and "don'ts" from an experienced host.

This is not a vocabulary builder with just words and translations. Unlike other audiobooks, we actually teach English and English culture. Each lesson is taught by a professional, bilingual teacher!

Download the PDF and read along:
https://bit.ly/2Zf6t05

© 2020 Innovative Language Learning (หนังสือเสียง) ISBN: 9781641672962

ดูเรื่องในหมวด