6 คะแนน
4.17
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 13
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
1ชม. 25น.

Learn German - Level 9: Advanced German: Volume 1: Lessons 1-25

ผู้เขียน: Innovative Language Learning ผู้บรรยาย: GermanPod101.com หนังสือเสียง

Want to immerse yourself in the German language and speak at a native level?

Curious about Germany and the culture?

Then this Audiobook is for you!

With Advanced German, you get German-only lessons and learn the all about the country, culture, history, folklore, arts and popular destinations. Along the way, you'll pick up sophisticated expressions and advanced grammar.

To help you learn German even faster and understand everything, you get a 370+ page eBook with translations so you can read along.

By the end of this book, you will...
- Learn All About Germany and German Culture
- Master Advanced Level Expressions & Grammar
- Master German Listening Skills & Tune Your Ear to the Native Speaking Style
- Be Able to Speak at a Native Level
- Master Reading by Reading Along with the eBook
- Understand Everything with Translations Provided inside the eBook

With this Audiobook, you get:
- 1.5 hours of audio in total (completely in German)
- 25 Advanced level lessons
- 25 Audio Review Tracks

© 2020 Innovative Language Learning (หนังสือเสียง) ISBN: 9781612570662