ยังไม่มีคะแนน
0
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 5
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
1ชม. 37น.

Learn Hungarian - Level 5: Advanced Hungarian: Volume 1: Lessons 1-25

ผู้เขียน: Innovative Language Learning ผู้บรรยาย: HungarianPod101.com หนังสือเสียง

Want to immerse yourself in the Hungarian language and speak at a native level?

Curious about Hungary and the culture?

Then this Audiobook is for you!

With Advanced Hungarian, you get Hungarian-only lessons and learn the all about the country, culture, history, folklore, arts and popular destinations. Along the way, you'll pick up sophisticated expressions and advanced grammar.

To help you learn Hungarian even faster and understand everything, you get a 150+ page eBook with translations so you can read along.

By the end of this book, you will...
- Learn All About Hungary and Hungarian Culture
- Master Advanced Level Expressions & Grammar
- Master Hungarian Listening Skills & Tune Your Ear to the Native Speaking Style
- Be Able to Speak at a Native Level
- Master Reading by Reading Along with the eBook
- Understand Everything with Translations Provided inside the eBook

With this Audiobook, you get:
- 1.5 hours of audio in total
- 25 Advanced level lessons

© 2020 Innovative Language Learning (หนังสือเสียง) ISBN: 9781641674508