1 คะแนน
4
ซีรีส์
เรื่องที่ 2 จาก 2
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
36น.

Learn Korean Alphabet: Consonants

ผู้เขียน: Jin Sul Lee ผู้บรรยาย: Jin Sul Lee หนังสือเสียง

This course teaches the Korean alphabet and the correct pronunciation of the letters at beginner level to English-speaking Korean learners who learn Korean for the first time. Let’s master the consonants in the Korean alphabet together.

© 2020 Darakwon (หนังสือเสียง) ISBN: 9788927762959