6 คะแนน
4.17
ซีรีส์
เรื่องที่ 1 จาก 7
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ
ความยาว
3ชม. 30น.

Learn Thai – Level 1: Introduction to Thai, Volume 1

ผู้เขียน: Innovative Language Learning ผู้บรรยาย: ThaiPod101.com หนังสือเสียง

Absolutely new to Thai? Don't know where to start?

Welcome to Introduction to Thai, Volume 1

Before you take that trip to Thailand, get a solid foundation of Thai first!

Master the basics of Thai conversation the fun, fast and easy way!

Start speaking Thai in minutes, and learn key vocabulary, phrases, and grammar in just minutes more with Introduction to Thai. Our native Thai hosts break down all the sentences, grammar and more in a simple, easily understandable way!

Introduction to Thai will arm you with Thai and cultural insight to utterly shock and amaze your Thai-speaking friends and family, teachers, and colleagues.

What you get in Introduction to Thai:
- 5 Basic Bootcamp lessons: dialog transcripts with translation, vocabulary, sample sentences and a grammar section
- 15 All About lessons: cultural insight and insider-only tips from our teachers in each lesson
- 5 Pronunciation lesson: tips and techniques on proper pronunciation

Discover or rediscover how fun learning a language can be with the future of language learning, and start speaking Thai instantly!

Download the PDF and read along:
https://bit.ly/39HHjdP

© 2020 Innovative Language Learning (หนังสือเสียง) ISBN: 9781641672849