9 คะแนน
3.22
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
สืบสวนสอบสวน
ความยาว
3ชม. 44น.

My Annihilation

ผู้เขียน: Fuminori Nakamura ผู้บรรยาย: Brian Nishii หนังสือเสียง

What transforms a person into a killer? Could it be something as small as a suggestion?
Turn this page, and you may forfeit your entire life.
With My Annihilation, Fuminori Nakamura, master of literary noir, has constructed a puzzle box of a narrative in the form of a confessional diary that implicates its reader in a heinous crime. Delving relentlessly into the darkest
corners of human consciousness, My Annihilation interrogates the unspeakable thoughts all humans share that can be monstrous when brought to life, revealing with disturbing honesty the psychological motives of a killer.

© 2022 Recorded Books, Inc. (หนังสือเสียง) ISBN: 9781705045633 ผู้แปล: Sam Bett