678 คะแนน
4.22
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่
นอนฟิกชั่น
ความยาว
35น.

Summary of The Subtle Art of Not Giving a F*** by Mark Manson

ผู้เขียน: BookSuma Publishing ผู้บรรยาย: Ryan Desrosiers หนังสือเสียง

A BookSuma Book Summary of The Subtle Art of Not Giving a F--- by Mark Manson

**Please note that this summary of The Subtle Art of Not Giving a F--- by Mark Manson is NOT the original book. This book was written and published by BookSuma and is not affiliated with or endorsed by the Mark Manson.**

Mark Manson’s The Subtle Art of Not Giving a F*ck is, put simply, a book about how to figure out what is truly important to you and how to let go of everything else. It’s not just a practical guidebook for prioritizing and elevating the most important parts of our lives—it’s also a devastatingly honest reality check to help us deal with the fears and expectations we all carry with us that hold us back. It’s a daring examination and confrontation of self, our truths, and our weaknesses and uncertainties. Even better, it does all this without fluff, without false positivity, and without the naive optimism that is found in most personal growth books.

The BookSuma Summary of Mark Manson’s The Subtle Art of Not Giving a F--- brings you the main takeaways from the book in less than half an hour! Our experts have read and extracted the most important points from The Subtle Art of Not Giving a F---, distilling those key points into an easy-to-read summary for your convenience. Our passion is helping busy people maximize their time and personal growth.

Instantly download your copy and get started learning and growing!

© 2020 BookSuma Publishing (หนังสือเสียง) ISBN: 9781094206677