Няколко съвета от журито

дсадя
Ваня Щерева:

"- Изберете тема, която ще докосне повече хора.

- Дайте предимство на глагола пред прилагателното. Избягвайте деепричастията.

- Опитайте се да чуете написаното, ако не звучи, върнете се и кажете същото, но с други, по-ритмични думи."

сфф
Васил Попов:

"- Помнете, че разказвачът е един.

- Стремете се към правдоподобност, дори във фантастичните истории.

- Не забравяйте да завършите всеки епизод с "кукичка", за да накарате слушателя да си пусне следващия епизод."

афа
Елена Павлова:

"- Показвайте, а не казвайте!

- Внимавайте къде ви е "камерата"!

- Оставяйте слушателят сам да си прави изводите.

- Следете какво сте казали на слушателя и какво е само във вашата глава."

Нашите успешни аудиосериали

На какво ме научи болката
          Инес Субашка

На какво ме научи болката

Инес Субашка

Мамник – S01E01
          Васил Попов

Мамник – S01E01

Васил Попов

Оргазъм за ушите: Тройка (S01E01)
          Родиа Румалоин, Милу Дейла, Ханеке Мийнстер, Nicole Kaandorp, Randa Peters, Mojdeh Feili, Joanne van Beek, Joy Delima

Оргазъм за ушите: Тройка (S01E01)

Родиа Румалоин, Милу Дейла, Ханеке Мийнстер, Nicole Kaandorp, Randa Peters, Mojdeh Feili, Joanne van Beek, Joy Delima

Модели на поведение и съвместимост на характерите: Подкаст на Мадлен Алгафари S04E01
          Мадлен Алгафари

Модели на поведение и съвместимост на характерите: Подкаст на Мадлен Алгафари S04E01

Мадлен Алгафари

1984
          Джордж Оруел

1984

Джордж Оруел

Пермафрост - E01
          Васил Попов

Пермафрост - E01

Васил Попов

OneCoin: Раждането на нейно величество (S01Е01)
          Николай Стоянов

OneCoin: Раждането на нейно величество (S01Е01)

Николай Стоянов

До дъно - S01E01
          Анна Пеева

До дъно - S01E01

Анна Пеева

Zeitgeist: Духът на времето - E01
          Михал Проташук

Zeitgeist: Духът на времето - E01

Михал Проташук

Записки от Шато Лакрот: Резиденция „Злокучане“ (S02Е01)
          Мария Касимова-Моасе

Записки от Шато Лакрот: Резиденция „Злокучане“ (S02Е01)

Мария Касимова-Моасе

Властова невроза: Подкаст на Мадлен Алгафари S03E01
          Мадлен Алгафари

Властова невроза: Подкаст на Мадлен Алгафари S03E01

Мадлен Алгафари

Граничен пост - S01E01
          Дмитрий Глуховски

Граничен пост - S01E01

Дмитрий Глуховски

До дъно – S02E01
          Анна Пеева

До дъно – S02E01

Анна Пеева

Записки от Шато Лакрот (S01)
          Мария Касимова-Моасе

Записки от Шато Лакрот (S01)

Мария Касимова-Моасе

Медитация за физическа релаксация
          Нина Сотирова

Медитация за физическа релаксация

Нина Сотирова

Граничен пост - S02E01
          Дмитрий Глуховски

Граничен пост - S02E01

Дмитрий Глуховски

Фрида - S01E01
          Кармен Доминго

Фрида - S01E01

Кармен Доминго

Сродна душа - E01
          Арзу Мутлу

Сродна душа - E01

Арзу Мутлу

Вирус - S01E01
          Даниел Оуберг

Вирус - S01E01

Даниел Оуберг

Черна звезда
          Йоаким Ерсгард, Йеспер Ерсгард

Черна звезда

Йоаким Ерсгард, Йеспер Ерсгард

Вирус S02E01
          Даниел Оуберг

Вирус S02E01

Даниел Оуберг

Ледник
          Камила Лекберг, Александър Карим

Ледник

Камила Лекберг, Александър Карим

P.S. Някой трябва да плати - S01E01
          Богдан Русев

P.S. Някой трябва да плати - S01E01

Богдан Русев

Гълъбова кръв - S01E01
          Капка Тодорова

Гълъбова кръв - S01E01

Капка Тодорова

Небостъргач - S01E01
          Георги Томов

Небостъргач - S01E01

Георги Томов

Въпроси и Общи Условия

Ако имате въпроси за това как да се включите в конкурса, прегледайте отговорите и общите условия отдолу.
Колко трябва да е дълъг пилота и има ли някакви насоки или ограничения за това, което трябва да включва?

Пилотният епизод на вашия оригинален аудиосериал на тема "Светът след утре" трябва да е оригинална идея, разгърната в до 10 000 думи. Вие сами трябва да изберете жанра, в който да пишете, а единствената рамка, която трябва да следвате при изграждане на историята, е това тя да бъде подчинена по някакъв начин на темата "Светът след утре".

До кога трябва да изпратя пилота?

Крайната дата, до която можете да изпратите своя пилотен епизод за аудиосериал, за да се включите в конкурса Storytel Studio: Светът след утре, е 31 май, 2023 г.

Къде да изпратя пилотния епизод?

Изпратете ни пилота на StorytelStudio@storytel.com заедно с вашето име и телефонен номер.

Вижте общите условия тук

Общи условия на конкурс за написване на пилотен епизод на аудиосериал „СТОРИТЕЛ СТУДИО“

І. ОРГАНИЗАТОР

1. Конкурсът за написване на пилотен епизод на аудиосериал „СТОРИТЕЛ СТУДИО“ на български език се организира и ще се проведе от „СТОРИТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 202130119, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Александър Стамболийски“ №41, ет.5, ап.7, представлявано от ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЕВА

2. По отношение на организацията и провеждането на конкурса ще се прилагат настоящите Общи условия.

3. Организаторът си запазва правото при необходимост да променя настоящите Общи условия.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

4. Участници в конкурса могат да бъдат всички пълнолетни и дееспособни граждани на Република България или други държави, които владеят писмено и говоримо български език.

5. Участието в конкурса не е свързано с изискване кандидатите да закупят продукти или да ползват услуги, предлагани от Организатора.

6. В конкурса нямат право да участват служители на „Сторител България“ ЕООД и членове на семействата им, както и лица, свързани с организацията и провеждането на конкурса и членове на семействата им.

7. Всеки кандидат може да участва в конкурса само с един създаден от него пилотен епизод.

ІІІ. СРОК И НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ НА КОНКУРСА.

8. Крайният срок за участие в конкурса е до 23:59 ч. на 31.05.2023 г.

9. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите текстове преди изтичането на крайния срок на електронен адрес storytelstudio@storytel.com.

10. Всеки кандидат трябва да посочи трите си имена, възраст, постоянен адрес, телефон и електронен адрес за кореспонденция.

ІV.ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

11. Всеки кандидат може да се откаже от участието си, като направи волеизявление за прекратяване на участието му в конкурса в електронно писмо, изпратено до Организатора на електронен адрес storytelstudio@storytel.com.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

12. Пилотният епизод на всеки кандидат трябва да е изготвен в Word формат, шрифт: Times New Roman, размер 14. Текстът не трябва да е по-дълъг от 10 000 думи.

13. Пилотният епизод не трябва да съдържа текстове, които са обидни и/или пораждат омраза и/или разпалват расова, национална, етническа или религиозна вражда и/или са с порнографско съдържание и/или призовават към сексуално или друго насилие, извършване на престъпление или нарушение на основни права и свободи на човека.

14. Пилотният епизод не трябва да пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

15. Изпратеният от участника пилотен епизод не трябва да нарушава имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост, и участникът се задължава да обезщети Организатора за всички претърпени от последния вреди в случай на установяване на такива нарушения.

VІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ

16. Критериите за подбор на кандидатите и избор на победители в конкурса са:

Оригиналност на историята;

Адаптивност на историята към формата на аудиосериала;

Художествен потенциал;

Потенциал за развитие на заложената концепция в повече от един сезон.

VІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА

17. След изтичане на крайния срок за изпращане на текстове на пилотни епизоди жури в състав: Ваня Щерева, Елена Павлова, Владимир Пенев, Васил Попов и Ана Клисарска ще разгледа изпратените творби и ще извърши подбор на участниците съгласно обявените в настоящите ОУ критерии.

18. В срок до 01.09.2023 г. журито ще избере победител, който ще получи обявената от Организатора награда. Името на победителите ще бъде обявено на сайта на Организатора.

19. Организаторът си запазва правото да не обяви победител в конкурса, ако журито прецени, че никой от изпратените от участниците пилотни епизоди не отговаря на предварително обявените в настоящите ОУ критерии, както и правото да избере повече от един победител в конкурса, съобразно преценката на журито.

VІІІ. НАГРАДА В КОНКУРСА

20. Победителят в конкурса ще спечели сключване на договор с Организатора за написване на оригинален аудиосериал „СТОРИТЕЛ ОРИДЖИНЪЛС“ под менторството на Ваня Щерева и с редакционната подкрепа на Елена Павлова в обем от 10 епизода с авансово плащане по този договор в размер на 5000 лв.

21. Създаденият от победителя в конкурса аудиосериал ще бъде продуциран и излъчен в платформата на Организатора.

22. Победителят в конкурса ще участва активно в рекламната кампания, съпътстваща провеждането на конкурса, обявяването на победителя, работата с ментора и включването на създадения аудиосериал в каталога на Организатора.

23. Победителят в конкурса сключва предложения му договор с Организатора в едномесечен срок от обявяване на резултатите от конкурса. При несключване на договор в срока по настоящияте ОУ наградата ще се счита за неполучена и победителят губи права върху нея.

ІХ.ДЕКЛАРАЦИИ

24. С изпращане на пилотен епизод на посочения в настоящите ОУ електронен адрес участникът декларира, че текстът на епизода е авторски, създаден е от него и не е публикуван преди изпращането му за участие в конкурса.

25. С изпращане на пилотен епизод участникът дава разрешение на Организатора да редактира и коригира текста, да го публикува, да го продуцира, промотира и излъчва по всеки възможен начин. Авторът ще бъде упоменат при всяка форма на употреба на текста.

26. С изпращане на пилотен епизод на посочения в настоящите ОУ електронен адрес участникът декларира изрично, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

27. С изпращане на текст участникът деклирира, че е съгласен:

-  Организаторът да събира, обработва и съхранява негови лични данни и данни за контакт за целите на организиране и провеждане на конкурса.

- Организаторът да предоставя негови лични данни на други администратори и обработващи лични данни – членовете на журито; дружеството, осъществяващо счетоводно обслужване на предприятието на Организатора, адвокати и други трети лица за целите на провеждане на конкурса и изпълнение на законоустановени задължения.

- Личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или до отпадане на необходимостта за обработката и съхранението им.

- Организаторът да обяви името и фамилията му и да публикува изпратения от него пилотен епизод на сайта си и че няма каквито и да било претенции към Организатора в тази връзка.

Х. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

28. Приложимо право по отношение организацията и провеждането на конкурса е действащото българско законодателство.

29. Всички спорове, възникнали между организатора и участниците във връзка с провеждането на конкурса,  ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение, а при невъзможност за постигане на такова, споровете ще бъдат отнасяни за уреждане към компетентния български съд.