Karolina Wolszczak, Anna Borowicz, Opracowanie: Adam Sochaczewski