CZEKAJĄ NA CIEBIE SETKI TYSIĘCY HISTORII! Zarejestruj się
67 Oceny
3.61
Język
polski
Kategoria
Religia i duchowość
Czas trwania
6H 10M

William Norman Ewer, był autorem dwuwiersza : „Jakiż dziwny to Bóg, że wybrał Żydów”

Inny angielski poeta Cecil Brown postanowił dodać do niego kilka własnych strof: „Nie tak dziwny, jak ci, którzy wybrali żydowskiego Boga, a odrzucili Żydów”.

Nie można mieć Boga bez Izraela. Jeżeli wybraliśmy żydowskiego Boga, to musimy mieć do czynienia z Izraelem. Wyznawanie ich Boga i jednoczesne ignorowanie ich, czy pogardzanie nimi jest sprzecznością samą w sobie. Tak samo szalonym jest mówienie, że kocha się Boga, ale Żydów już nie.

Bóg wybrał Izraelitów, „Są to Izraelici, których przywilejem jest synostwo, chwała przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice. Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen"

Rz 9.4-5

Dlaczego akurat ich? – to proste, hebr. Lama? – Kacha (Dlaczego? Dlatego)

- Dlaczego teologiczne wykłady i tradycyjna ewangelizacja nie są w stanie pokonać mroków przeszłości i narosłych przez wieki uprzedzeń?

- Czy przesłanie Ewangelii może mieć moc bez potwierdzenia w naszym codziennym życiu?

- Jak „wzbudzić w nich zazdrość o ich własne Pismo, ich Zbawiciela, ich Mesjasza”?

- Dlaczego zostali powołani, aby być błogosławieństwem i światłem dla narodów?

- Jeżeli przez odrzucenie Mesjasza stali się bogactwem dla świata, to co będzie, kiedy Go przyjmą? Rz 11.12

Na wiele trudnych pytań w bezkompromisowy sposób odpowiada Michael Zinn – pochodzący z Lwowa, mesjański rabin z Jerozolimy. Opowie dlaczego dla jego ojca i wielu podobnych mu Żydów Chrześcijanie uchodzą za największe zagrożenie. Co sprawiło, że on sam przyjął Jeszua jako swojego Mesjasza. W tej fascynującej podróży w świat wiary i urzeczywistnienia Bożych obietnic Michaelowi towarzyszą: Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski oraz Adam Nawrocki.

© 2018 Bogulandia (Audiobook)

Odkryj więcej