Maciej Wolski, Michał Nikodem, Pavol Strezo, Karol Sobczyk, Marcin Zieliński