Nadzieja mimo wszystko. Studium 1 Listu św. Piotra