Inga recensioner
0
Språk
Danska
Kategori
Ekonomi & Business

Finanskrisen: Kleptokratiets konsekvens

Författare: Christen Sørensen E-bok

Hvorfor har finanskrisen har fået så alvorlige følger for Danmark? Og hvorfor vil der gå lang tid, før disse virkninger er overvundet? Det dokumenteres og forklares i denne bog.

Epicentret for finanskrisen lå i USA. Christen Sørensen redegør i bogens første kapitel for de grundlægende årsager til, at finanskrisen udsprang herfra. Men når finanskrisen har fået og fortsat vil få meget negative konsekvenser for udviklingen i Danmark, skyldes det ikke blot den udefra kommende finanskrise. Dansk økonomi var i årene forud for finanskrisens udbrud ved Lehman Brothers’ konkurs blevet alvorligt svækket. Det handler bogens kapitel 2 om.

Der blev især i årene 2006 og 2007 ført en historisk uansvarlig, ekspansiv finanspolitik, hvor der blev hældt benzin på en i forvejen overophedet dansk økonomi, så den daværende låne- og forbrugsfest blev yderligere accelereret.

Overophedningen var bl.a. en følge af, at Nationalbanken havde tilladt pengeinstitutterne at finansiere et uholdbart bygge- og boligboom ved en omfattende låntagning på de internationale kapitalmarkeder. Og først da det var for sent, sagde de daværende vismænd fra over for en uholdbar økonomisk politik.
Den tilsyneladende gunstige udvikling i dansk økonomi forledte mange pengeinstitutter til at finansiere bygge- og boligboblen. Da boblen bristede, måtte flere af disse pengeinstitutter opgive at fortsætte. Der var således et omfattende medansvar blandt centrale aktører for, at finanskrisen har fået et så stort gennemslag i Danmark.
I bogens afsluttende, tredje kapitel redegøres for de forslag, som forfatteren anser som nødvendige for, at fremtidige finanskriser kan inddæmmes eller muligvis forhindres.Christen Sørensen er professor (emeritus) i økonomi. Han har bestridt en række tillidsposter som: overvismand, formand for Det rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi, formand for AE-rådet, formand for Fondsbørsen, formand for Juristernes & Økonomernes Pensionskasse mv.

© 2017 Tiderne Skifter (E-bok) ISBN: 9788779736108

Upptäck mer av