Rivalerna - Kane & Abel

År 1906 föds Abel in i en fattig lantbrukarfamilj i Polen. Kain föds samma dag, fast i en mycket förmögen familj i Boston. Redan som ung bestämmer sig Abel för att lämna det fattiga livet bakom sig, och på dramatiska omvägar hamnar han till slut i Usa, där han snabbt hamnar klättrar både ekonomiskt och statusmässigt. När Kain som vuxen är på väg att ta över sin fars bankverksamhet, korsas de båda männens vägar, och en livslång rivalitet och tar sin början.

Sortera
Språk
Typ