Sample
Chakra - Jaywant Dalvi

Chakra

Chakra

3.74 99 5 Author: Jaywant Dalvi Narrator: Vallabh
Audiobook.
जयवंत दळवी लिखित - चक्र, या कादंबरीमुळे गंभीर जीवनदर्शन आणि भेदक शैली हे त्यांचे विशेष जवळजवळ प्रथमच प्रकाशात येत आहेत. ही कादंबरी, गलिच्छ झोपडपट्टीत, गटाराच्या कडेशी जीवजंतू - प्रमाणे वळवळणाऱ्या मानवांच्या एका पुंजक्यावर इथे प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. इथे जीवनाला कसलाच आधार नाही. माणसाच्या मूलभूत गरजा पुऱ्या होण्यापूर्वीच त्या इथे पिळवटून विकृत होतात. आणि सफल, सुंदर जीवनाची स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच परिस्थितीच्या निष्ठुर, अप्रतिहत चक्रात त्यांचा चक्काचूर होतो. हेच जीवनाचे सत्य मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे.
Language: Marathi Category: Classics Original title: चक्र Translator:

More information about the audiobook:

Publisher: Storyside IN
Published: 2018-06-02
Length: 4H 10Min
ISBN: 9780430017137
Comments

Always have a good book lined up - Listen and read whenever you want

Read and listen to as many books as you like! Download books offline, listen to several books continuously, choose stories for your kids, or try out a book that you didn't thought you would like to listen to. The best book experience you'd ever had.

Free trial for 14 days