1277 Ratings
4.48
Series
Part 1 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
19min

Divas 1 - Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यिक
राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
समोर आप्त-स्वकीय युद्धाला उभे राहिलेले पाहून अर्जुन मोहवश होतो. त्याच्या
हातून धनुष्य गळून पडण्यानं गीतेचा प्रारंभ होतो. कृष्ण त्याला आर्यधर्माची जाणीव
करून देतो.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण - दिवस १

Explore more of