301 Ratings
4.38
Series
Part 14 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
7min

Divas 14 - Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यक.
राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
देहाबरोबरच आत्मा जन्म घेतो आणि देहाचं पतन झाल्यावर आत्माही मृत पावतो
असं जरी मानलं तरी त्याविषयी शोक करणं उचित होणार नाही. कारण तो पुन्हा
जन्म घेणारच असतो.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण - दिवस १४