237 Ratings
4.46
Series
Part 21 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
10min

Divas 21 - Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यक.
राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
भगवान अर्जुनाला सांगतात, कोणत्याही उदात्त कारणामुळे जरी तू रणांगणातून
निवृत्त झालास तरी सर्व रथी-महारथी तुला पळपुटा समजतील आणि नेभळट
समजतील, तुझा अनादर करतील. याचा लाभ शत्रू अवश्य उठवतील.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण - दिवस २१