190 Ratings
4.56
Series
Part 31 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
8min

Divas -31 Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यक. राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...

कर्माची आसक्ती नको आणि कर्मफलाचीही आशा नको, अशी नित्य सत्वस्थ स्थिती आणली पाहिजे.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दिवस -३१ दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण