945 Ratings
4.68
Language
Marathi
Category
Teens & Young Adult
Length
3T 6min

Gotya Part 1

Author: N.D.Tamhankar Narrator: Sandeep Khare Audiobook

गोटया हि कथा कोकणातील एका लहान मुला भोवती व्यापलेली आहे. त्याचं बालपण कसं घडत जाते आणि या वाटेत त्याला कोणाकोणाची साथ मिळते. याचे वर्णन ना.धो. ताम्हाणकरांनी" गोट्या भाग १ मध्ये केले आहे.

© 2020 Storyside IN (Audiobook) ISBN: 9789353812911 Original title: गोट्या भाग १

Explore more of