2694 Ratings
4.55
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
17min

Shri Swami Samarth

Author: Deepak Bhagwat, Rasika Kulkarni Narrator: Rasika Kulkarni Audiobook

दत्तगुरूंचे ४थे अवतार असणारे अक्कलकोटचे 'श्री स्वामी समर्थ' म्हणजे भक्तांचे श्रद्धास्थान. स्वामी समर्थांच्या जीवनप्रवासातील प्रसंग ऐकुया निवेदकांकडून .

© 2018 FM Tomato (Audiobook)