230 Ratings
4.22
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
7min

Velet Kaam Purna Karnyasathi

Author: Gauri Janvekar Narrator: Gauri Janvekar Audiobook

आपली अनेक ध्येय पूर्ण होऊ शकत नाहीत कारण मनात अनेक शंका असतात, कधी आवश्यक तेवढे कष्ट घ्यायला आपण कमी पडतो. या अनेक शंका कमी करून उद्दिष्ट कशी पूर्ण करायची ते आज शिकूया.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: Self Meditation S2